Det pædagogiske arbejde

På TG arbejder vi hele tiden med at udvikle og sikre kvaliteten i vores undervisning. Den vigtigste opgave for os er naturligvis at sikre at du lærer noget, og derfor har vi fokus på at finde og løfte niveauet for den enkelte elev - så alle bliver så dygtige som de kan.

Centralt i udviklingsarbejdet står Projektgruppen for Pædagogisk udvikling (PPU), som (i samarbejde med ledelsen) løbende udvikler skolens pædagogiske strategi og tilrettelægger skoleåret i pædagogiske øjemed (fx placering af større skriftlige opgaver og obligatoriske forløb, udvikling af vejledninger til eleverne osv.). Udvalgets medlemmer er en blanding af lærere og ledelsesrepræsentanter, og der vil desuden altid være en repræsentant for skolens it-udvalg involveret - for at sikre at de nye teknologiske muligheder og udfordringer tænkes med i skolens pædagogiske planlægning.

Men pædagogisk udvikling er selvfølgelig meget andet end overordnet planlægning. Det er et arbejde, som i høj grad må involvere den enkelte lærer. Derfor har vi, til hver en tid, en række pædagogiske projekter i gang blandt lærerne. Nogle projekter strækker sig over flere skoleår, mens andre er mere kortvarige, og visse projekter er koncentreret om få lærere (eller evt. en enkelt klasse), mens andre involverer et bredt udsnit af lærerstaben.

Moodle
Skriftlighed 
Synlig læring og supervisionPædagogiske dage:
To gange om året mødes samtlige lærere en halv dag for enten at samle op på igangværende projekter eller blive introduceret til nye. Fokus er på at gøre god undervisning endnu bedre.