Moodle

Moodle er en global udbredt elektronisk læringsplatform. Her kan underviserne designe selvrettende opgaver til eleverne og dele disse med kollegaerne. 

Moodle bruges som: 

  • Et vigtigt element for en større variation ved IT-anvendelse i undervisningen
  • Motivationsværktøj for elever af forskellige faglige niveauer ved anvendelse af quiz osv. 
  • Forberedelse af eleverne til senere brug af læringsplatformen på videregående uddannelser

Sammenfattende kan man sige, at Moodle er en essentiel del af at sikre sig adgangen til de nye teknologiske muligheder der findes og inkludere disse i skolens pædagogiske planlægning.