Skriftlighed

Skriftlighed er et indsatsområde på Tårnby Gymnasium og HF. Hensigten med hele projektet er at fremme elevernes læring og dygtiggøre dem skriftligt. Midlerne hertil er:

At give eleverne mere tid sammen med lærere for at hjælpe elever med at skrive og få afleveret   opgaver

At træne elevernes skrivning. Skrivningen kan foregå med mange forskellige slags opgaver, og det er målet at give eleverne større læring gennem skriftlighed og støtte dem undervejs i skriveprocessen.

At videreudvikle på TG’s skriftlighedsportal. Skriftlighedsportalen kan bruges i samtlige fag og i forbindelse med arbejdet med de større obligatoriske opgaver. Den skal være en hjælp og støtte for eleverne og for lærernes undervisning. Det er målet med skriftlighedsportalen, at den klargør progression, stilladsering, terminologi og samler alt relevant materiale på et sted.