Synlig læring og supervision

I udviklingsprojektet ”Synlig læring og supervision” arbejder en gruppe lærere med at implementere og kvalificere ”synlig læring” i undervisningen. Synlig læring indebærer blandt andet, at læreren i sin undervisning opstiller synlige faglige mål, definerer klare succeskriterier og endeligt evaluerer elevernes læring for at se, hvad eleverne har lært og hvordan de har lært det. Formålet med synlig læring er at forbedre elevernes evne til at reflektere over egen læring, så de bliver aktive deltagere og ansvarlige i egen læringsproces og til sidst men ikke mindst forbedrer deres faglige præstationer.

Samtidig undersøges og afprøves forskellige kollegiale supervisionsformer for både at finde den mest effektfulde form for kollegial supervision og for at give lærerne mulighed for i et professionelt forum at reflektere over og kvalificere egen undervisning. I dette projekt er der særligt opmærksomhed på, hvordan man mest meningsfuldt og med størst effekt får implementeret ”synlig læring”.