Science på TG
(Bioteknologi, biologi, kemi, fysik og naturgeografi)

  • Brobygning til folkeskoler, naturvidenskabsfestival og Ny Nordisk skole (NNS): styrkelse af overgang og progression hele vejen op samt gensidig inspiration ml. undervisere: 'Hvad virker', 'Hvad skal prioriteres'?
  • Brobygning til videregående uddannelser.
  • Samarbejde med KU Science/Sund, DTU og Novozymes
  • Ekskursioner til lokale virksomheder, kraftværker, vandværker og rensningsanlæg mv.
  • Udnyttelse af skolens egne rum (vejrstation, atriumgårde mv.) samt skolens unikke beliggenhed:

Vand: Kastrup Havn 'Den blå base', gummibåde (skolens) & øvrigt udstyr (kommunens:  waders, redningsveste, net, bakker bestemmelsesbøger mv.) til undersøgelse af levende organismer i havnen og på stranden.

Den Blå Planet

Brug af cykelruten 'Vandets vej' (opleve Tårnby elevernes eget vands vej rundt i kommunen. Undervejs kan eleverne scanne QR-koder og se små film om vandets vej fra grundvand til spildevand).

Amager Fælled og Kongelunden - samarbejde med naturvejlederne på Tårnby Naturskole, jordprøver mv.

'Leg dig klog dag' 22/1-15 på TG - samarbejde ml. folkeskolelærere & gymnasielærere om diverse naturfaglige eksperimenter i lokalsamfundet. Videndeling på tværs: alle lærere skal medbringe et mindre eksperiment, der præsenteres og afprøves af andre undervisere.

Inquiry-baseret undervisning i forbindelse med projekt 'Elevaktiverende undervisning' og innovationsprojektet:  først praksis, undren  og 'hands-on', så teori der forklarer og gør klog på emnet. Efterfølgende faglig formidling til andre elever af tilegnet viden og resultater.

TG deltager i elevkonkurrencer: Petro-Challenge og Science-Cup. Enkelte hold deltager i Grønt flag.

TG deltager desuden i netværk i Tårnby Kommunes sciencegruppe