Uddannelsesparathedsprøve

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet eller HF, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU. Disse elever skal til uddannelsesparathedsprøve, og nogle skal eventuelt efterfølgende til samtale på skolen.

Nedenfor finder du informationer om hvornår UPV’en finder sted.

STX

Studenter på TG

HF

Studenter på TG